Hemsjukvårdsinsatser:

Vi erbjuder service- omvårdnads, och hemsjukvårdsinsatser i hela Lunds kommun

Vi hjälper dig alla veckodagar från kl.07.00 till 22.30

Vi utformar våra insatser utifrån en helhetssyn på dina behov av service, vård och omsorg. Vi skall tillgodose dina sociala, fysiska och psykiska behov och därmed ge dig en trygg, omsorgsfull och meningsfull tillvaro.

Vårt tjänsteutbud innefattar service- omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser såsom:
 

  • Serviceinsatser: Städning, tvätt, fönsterputs, klädvård, inköp, ärenden, utevistelser mm
  • Omvårdnadsinsatser: Hygien, dusch, bad, på- och avklädning, toalettbesök, hjälp att äta och dricka, måltidsstöd, matlagning, förflyttning, tillsyn, insatser för att behålla sociala nätverk, socialt stöd samt avlösning
  • Hemsjukvårdsinsatser: Få hjälp med läkemedel, smärtlindring, rehabilitering omläggningar. Vi har stor erfarenhet av neurologiska sjukdomar: Demens, Parkinson, Alzheimer, MS, ALS m.m. Samt palliativ vård, stroke, cancer, sårbehandling rehabilitering, geriatri och medicin hantering.

Tilläggstjänster:

Vi tillhandahåller även tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster till de utan bistånds beslut eller som ett komplement till redan beviljad hemtjänst. Vi kan hjälpa dig med allt från gräsklippning, inköp, ledsagning, storstädning, fönsterputs m.m.

Du beställer och betalar tjänsterna direkt till oss. Du får skattereduktion (RUT-avdrag) för dessa tjänster med 50 procent.  

Är du intresserad av beställa hushållsnära tjänster är du välkommen att kontakta CleanJouren